O stowarzyszeniu

Działamy jako stowarzyszenie zwykłe zarejestrowane w Jaworznie w oparciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach. Celem Stowarzyszenia „Zrównoważona Mobilność w Jaworznie” jest działalność na rzecz poprawy jakości systemu transportowego, w szczególności poprzez:

 1. umożliwienie bezpiecznego i szybkiego przemieszczania się rowerem po mieście,
 2. stworzenie wydajnej komunikacji publicznej,
 3. ułatwienie poruszania się pieszo,
 4. redukcję zagrożeń w ruchu drogowym.

Nasza organizacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:

 1. występowanie z inicjatywami obywatelskimi, zgłaszanie koncepcji i projektów,
 2. udział w konsultacjach społecznych oraz opiniowanie realizowanych przez miasto inwestycji i uchwalanych dokumentów strategicznych,
 3. prowadzenie korespondencji z urzędami i innymi instytucjami oraz monitorowanie ich działalności,
 4. uzyskiwanie informacji o działaniach władz miasta i rozpowszechnianie ich,
 5. współpracę z organizacjami działającymi na terenie kraju i regionu,
 6. opracowywanie raportów i analiz,
 7. popularyzację wiedzy na temat najlepszej praktyki w zakresie transportu miejskiego,
 8. publikowanie treści w prasie i w internecie, utrzymywanie kontaktów z mediami,
 9. wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez mieszkańców,
 10. inne działania podejmowane w razie potrzeby, np. organizowanie akcji, protestów, zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości właściwym organom.

Wszelkie osoby, które chciałyby pomóc w działalności stowarzyszenia, zapraszamy do współpracy. Więcej informacji można znaleźć w regulaminie.

Reklamy