Czy Jaworzno powinno wystąpić z województwa śląskiego?

Artykuł został opublikowany na portalu jaw.pl oraz w gazecie „Co tydzień”

Po co mieszkańcy, poprzez płacenie podatków, dorzucają się do budżetu województwa? Po to, by w zamian korzystać ze wspólnych przedsięwzięć wykraczających poza obszar miasta, takich jak międzymiastowe linie autobusowe. Jednak władze województwa śląskiego linii łączących Jaworzno z Katowicami i Sosnowcem finansować nie chcą. Utrzymanie tych połączeń wzięły na siebie gminy, na czym jednak traci lokalna komunikacja miejska. Było to widać np. przy ostatnim powiększeniu liczby kursów między Jaworznem a Katowicami, kiedy jednocześnie zlikwidowano linię 302. W końcu trzeba powiedzieć „dość” marginalizowaniu naszego miasta (niezmiennego od lat, bez względu na przynależność partyjną władz województwa). Jednak wniosek do marszałka w sprawie finansowania linii autobusowych spotkał się z odmową. W odpowiedzi stwierdzono, że w planie transportowym województwa śląskiego przewidziano organizowanie przewozów pasażerskich tylko środkami transportu kolejowego, gdyż uznano, iż to „transport kolejowy winien stanowić główny szkielet sieci połączeń komunikacyjnych na terenie województwa”. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że część miast – w tym Jaworzno – w pobliżu centrum stacji kolejowej nie posiada, więc dla nich kolej podstawowego szkieletu transportowego stanowić nie może.

W takiej sytuacji nie pozostało nic innego, jak złożyć do przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego skargę na Zarząd Województwa Śląskiego z powodu niesprawiedliwego podziału środków finansowych na transport publiczny. Z pewnością oficjalne pismo do władz województwa powinien wysłać też prezydent Jaworzna, który do tej pory poruszał tę kwestię w wywiadach. Nie może być tak, że województwo zabiera pieniądze jednym gminom i przekazuje je innym (często zamożniejszym), a nie daje praktycznie nic w zamian. W takim przypadku przynależność do województwa jest dla Jaworzna czystą stratą. Samo pośrednictwo w rozdzielaniu dotacji unijnych nie jest wystarczającym powodem, aby należeć do wspólnego województwa z innymi gminami – gdyby Jaworzno było niezależnym miastem na prawach województwa, to też dostałoby swoją część środków.

Na koniec trzeba zauważyć, że bezczynność władz na wyższym szczeblu nie powinna być usprawiedliwieniem dla niskiej jakości komunikacji publicznej – zarówno wewnątrzmiejskiej, jak i międzymiastowej. Jeśli utrzymanie adekwatnej do potrzeb częstotliwości kursów jest dla miasta nie do udźwignięcia, to może czas zamknąć połączenia autobusowe z Katowicami i Sosnowcem – w końcu finansowanie takich połączeń jest zadaniem województwa i to do jego władz powinny być kierowane pretensje. Zresztą podobnie uczyniono kilka lat temu, kiedy skrócono na pewien czas linie dojeżdżające do Chrzanowa i dzięki temu udało się zmusić sąsiadów do dorzucenia się do nich. Skoro jednak miasto może sobie pozwolić nawet na „rewolucyjny” bilet roczny za 180 zł, to tym bardziej powinno wystarczyć pieniędzy na to, aby pasażerowie nie musieli gnieść się w tłoku ani czekać pół godziny na autobus. A jeśli komunikacja publiczna ma być atrakcyjniejszą opcją niż samochód, to ekspresowe linie kursujące co kwadrans do sąsiednich miast powinny stać się standardem.

Jan Chrapek,

prezes Stowarzyszenia „Zrównoważona Mobilność w Jaworznie”

Reklamy

Jaworzno – raj dla ruchów miejskich czy miasto zdegradowane przez ruch samochodowy?

Artykuł został opublikowany na portalu jaw.pl, a jego część została zamieszczona w gazecie „Co Tydzień”.

Groningen – przykład miasta, w którym jakość życia mieszkańców rzeczywiście liczy się bardziej niż maksymalne ułatwienie jazdy samochodem. Potrafiono pogodzić w nim przeniesienie tranzytu na obwodnice z pozostawieniem możliwości dojazdu do posesji, dostaw do sklepów i przejazdem autobusów przez centrum. Na schemacie przedstawiono sektory, na które podzielono centrum w celu uniemożliwienia przejazdu pomiędzy nimi prywatnym samochodem.

W felietonach, które pojawiły się w internecie, można przeczytać opinie, że Nowa Urbanistyka nie jest już jakimś zabobonem czy „ideologiczną obietnicą miejskiego raju”, gdyż ten „raj” w Jaworznie się już ziścił. Padają porównania do Kopenhagi i Nowego Jorku. Podobno w Jaworznie językiem ruchów miejskich nie tylko się mówi, ale też ich polityki wciela się w życie. Jako zalety, którymi Jaworzno szczególnie wyróżnia się na tle innych miast, wymienia się velostradę, elektromobilność i „wizję zero”.

Czytaj dalej Jaworzno – raj dla ruchów miejskich czy miasto zdegradowane przez ruch samochodowy?

Inwestycje drogowe i rowerowe w 2018 r.

Zapraszamy na tradycyjny przegląd największych inwestycji w infrastrukturę transportową ukończonych w minionym roku.

Czytaj dalej Inwestycje drogowe i rowerowe w 2018 r.

Badanie opinii mieszkańców Jaworzna – rok 2018

W najnowszym badaniu opinii publicznej zamówionym przez urząd miejski wśród cech miasta najwyżej oceniane są te związane ze zrównoważoną mobilnością: infrastruktura rowerowa i komunikacja miejska (średnio 4,6 w skali od 1 do 5).

Z pewnością były w ostatnich latach związane z tym inwestycje, które zasługują na ocenę 4 lub 5 – jak choćby zakup nowych autobusów czy velostrada. Problem polega jednak głównie na tym, ile jeszcze zostało do zrobienia, aby rower i autobus stały się realną alternatywą dla samochodu.

A jak na razie nie widać, aby rosnąca ogólna ocena dla komunikacji publicznej przekładała się na wzrastającą liczbę korzystających z niej – procent osób deklarujących przemieszczanie się autobusem PKM przynajmniej od czasu do czasu spadł z 84% w 2016 r. do 73% w 2018 r. (to nawet mniej niż w 2014 r. – wtedy było to 78%).

Ale nic dziwnego, skoro ocena kluczowego aspektu – „dostosowania rozkładu jazdy do potrzeb mieszkańców” – wręcz nieco spadła (z 4,2 do 4,1, a więc nadal wypada najsłabiej). Nie pomogła wysoka ocena biletu rocznego za 180 zł.

Natomiast wśród planowanych inwestycji ważność programu rozbudowy dróg rowerowych ponownie uzyskała ocenę 4,8, taką samą jak w ankietach przeprowadzanych poprzednich w latach. System roweru miejskiego Jawelo dostał nawet nieco wyższą ocenę (4,9), co też przemawia za potrzebą połączenia jego stacji bezpiecznymi trasami.

Rowerowa rewolucja – propozycja programu rozwoju tras rowerowych do roku 2028

Do: Biuro Skarbnika Miasta

Biorąc pod uwagę, że według badań przeprowadzonych przez TNS Polska, projekt „Integracja Dróg dla Rowerów” został oceniony jako najpilniejszy do realizacji wśród projektów transportowych (ocena 4,8 w skali 1-5), a według zamówionych przez miasto ankiet, chętnych do przemieszczania się rowerem po mieście pod warunkiem powstania odpowiedniej infrastruktury jest ok. 80% jaworznian, wnoszę o uwzględnienie w uchwale budżetowej na rok 2019 miasta Jaworzna propozycji programu rozwoju tras rowerowych do roku 2028 (zał. 1-2). Należy podkreślić, że zawarte są w nim jedynie priorytetowe trasy, gdyż według Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Jaworzna bezpieczne warunki dla ruchu rowerowego powinny być docelowo zapewnione na całej sieci ulicznej miasta.

Załącznik 1.

Kliknij, aby powiększyć

Załącznik 2. Część opisowa

Poniżej wymieniono inwestycje, jakie powinny zostać wykonane w ramach budowy tras rowerowych łączących centrum miasta z poszczególnymi osiedlami. Jako punkty docelowe przyjęto istniejące bądź planowane przestrzenie publiczne (rynki) w dzielnicach lub główne przystanki autobusowe (gdyż z reguły są one tak zlokalizowane, aby obsługiwały jak największą liczbę celów podróży).

Czytaj dalej Rowerowa rewolucja – propozycja programu rozwoju tras rowerowych do roku 2028

Koncepcja projektu łącznika Trasy Śródmiejskiej ze skrzyżowaniem ul. 11. listopada i ul. Grunwaldzką wraz z przebudową ul. 11. listopada

Część rysunkowa

Koncepcja - część rysunkowa
Kliknij, aby powiększyć
Rondo Holenderskie - Pechnik
Fragment przedstawiający proponowane rondo typu holenderskiego – z jednokierunkową drogą rowerową mającą kształt okręgu, która ma pierwszeństwo
Czytaj dalej Koncepcja projektu łącznika Trasy Śródmiejskiej ze skrzyżowaniem ul. 11. listopada i ul. Grunwaldzką wraz z przebudową ul. 11. listopada

Rowerowa rewolucja – połączenia między stacjami Jawelo

Trwa przetarg na uruchomienie i obsługę jaworznickiego roweru miejskiego – „Jawelo”. Znane są już wstępne lokalizacje stacji, które pokazano na mapie zamieszczonej na miejskim portalu. Z tej okazji prezentujemy dodatkową część raportu mającego na celu monitorowanie postępów w likwidowaniu barier w przemieszczaniu się rowerem po mieście.

Wskaźnik nr 7 – połączenia między stacjami Jawelo

Miasta w Polsce chętnie uruchamiają systemy rowerów publicznych. Logiczne jednak byłoby połączenie stacji dla tych rowerów odpowiednimi trasami (taki warunek stawiają niektórzy operatorzy).

Podobnego zdania jest Tomasz Tosza z MZDiM, który napisał:

Rowery miejskie w wielu samorządach są traktowane przez władze jako listek figowy, który przykrywa to, że mają one na temat ruchu rowerowego zdanie słabe. Powstają więc systemy wypożyczalni rowerów bez infrastruktury po której te rowery miałyby jeździć. Burmistrz kupuje kilkadziesiąt rowerów i rzuca niczym ochłap – macie, teraz zobaczcie jacy jesteśmy nowocześni. Nie tędy droga. Droga jest po drodze dla rowerów. Rower publiczny ma sens gdy istnieje choć szkielet.

Przyjrzymy się więc temu, czy w Jaworznie można bezpiecznie przemieszczać się na rowerze jeśli nie po całym mieście, to przynajmniej między rozmieszczonymi w zaledwie ponad 20 punktach stacjami roweru publicznego. Dla porównania: w Jaworznie jest obecnie ok. 10 razy więcej przystanków autobusowych, a przecież jeśli rower publiczny ma być realną alternatywą dla komunikacji miejskiej, to jego stacje docelowo również powinny być zlokalizowane na tyle gęsto, aby odległość dojścia pieszo była akceptowalna. Czytaj dalej Rowerowa rewolucja – połączenia między stacjami Jawelo