Inwestycje drogowe i rowerowe w 2018 r.

Zapraszamy na tradycyjny przegląd największych inwestycji w infrastrukturę transportową ukończonych w minionym roku.

Czytaj dalej Inwestycje drogowe i rowerowe w 2018 r.
Reklamy

Badanie opinii mieszkańców Jaworzna – rok 2018

W najnowszym badaniu opinii publicznej zamówionym przez urząd miejski wśród cech miasta najwyżej oceniane są te związane ze zrównoważoną mobilnością: infrastruktura rowerowa i komunikacja miejska (średnio 4,6 w skali od 1 do 5).

Z pewnością były w ostatnich latach związane z tym inwestycje, które zasługują na ocenę 4 lub 5 – jak choćby zakup nowych autobusów czy velostrada. Problem polega jednak głównie na tym, ile jeszcze zostało do zrobienia, aby rower i autobus stały się realną alternatywą dla samochodu.

A jak na razie nie widać, aby rosnąca ogólna ocena dla komunikacji publicznej przekładała się na wzrastającą liczbę korzystających z niej – procent osób deklarujących przemieszczanie się autobusem PKM przynajmniej od czasu do czasu spadł z 84% w 2016 r. do 73% w 2018 r. (to nawet mniej niż w 2014 r. – wtedy było to 78%).

Ale nic dziwnego, skoro ocena kluczowego aspektu – „dostosowania rozkładu jazdy do potrzeb mieszkańców” – wręcz nieco spadła (z 4,2 do 4,1, a więc nadal wypada najsłabiej). Nie pomogła wysoka ocena biletu rocznego za 180 zł.

Natomiast wśród planowanych inwestycji ważność programu rozbudowy dróg rowerowych ponownie uzyskała ocenę 4,8, taką samą jak w ankietach przeprowadzanych poprzednich w latach. System roweru miejskiego Jawelo dostał nawet nieco wyższą ocenę (4,9), co też przemawia za potrzebą połączenia jego stacji bezpiecznymi trasami.

Rowerowa rewolucja – propozycja programu rozwoju tras rowerowych do roku 2028

Do: Biuro Skarbnika Miasta

Biorąc pod uwagę, że według badań przeprowadzonych przez TNS Polska, projekt „Integracja Dróg dla Rowerów” został oceniony jako najpilniejszy do realizacji wśród projektów transportowych (ocena 4,8 w skali 1-5), a według zamówionych przez miasto ankiet, chętnych do przemieszczania się rowerem po mieście pod warunkiem powstania odpowiedniej infrastruktury jest ok. 80% jaworznian, wnoszę o uwzględnienie w uchwale budżetowej na rok 2019 miasta Jaworzna propozycji programu rozwoju tras rowerowych do roku 2028 (zał. 1-2). Należy podkreślić, że zawarte są w nim jedynie priorytetowe trasy, gdyż według Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Jaworzna bezpieczne warunki dla ruchu rowerowego powinny być docelowo zapewnione na całej sieci ulicznej miasta.

Załącznik 1.

Kliknij, aby powiększyć

Załącznik 2. Część opisowa

Poniżej wymieniono inwestycje, jakie powinny zostać wykonane w ramach budowy tras rowerowych łączących centrum miasta z poszczególnymi osiedlami. Jako punkty docelowe przyjęto istniejące bądź planowane przestrzenie publiczne (rynki) w dzielnicach lub główne przystanki autobusowe (gdyż z reguły są one tak zlokalizowane, aby obsługiwały jak największą liczbę celów podróży).

Czytaj dalej Rowerowa rewolucja – propozycja programu rozwoju tras rowerowych do roku 2028

Koncepcja projektu łącznika Trasy Śródmiejskiej ze skrzyżowaniem ul. 11. listopada i ul. Grunwaldzką wraz z przebudową ul. 11. listopada

Część rysunkowa

Koncepcja - część rysunkowa
Kliknij, aby powiększyć
Rondo Holenderskie - Pechnik
Fragment przedstawiający proponowane rondo typu holenderskiego – z jednokierunkową drogą rowerową mającą kształt okręgu, która ma pierwszeństwo
Czytaj dalej Koncepcja projektu łącznika Trasy Śródmiejskiej ze skrzyżowaniem ul. 11. listopada i ul. Grunwaldzką wraz z przebudową ul. 11. listopada

Rowerowa rewolucja – połączenia między stacjami Jawelo

Trwa przetarg na uruchomienie i obsługę jaworznickiego roweru miejskiego – „Jawelo”. Znane są już wstępne lokalizacje stacji, które pokazano na mapie zamieszczonej na miejskim portalu. Z tej okazji prezentujemy dodatkową część raportu mającego na celu monitorowanie postępów w likwidowaniu barier w przemieszczaniu się rowerem po mieście.

Wskaźnik nr 7 – połączenia między stacjami Jawelo

Miasta w Polsce chętnie uruchamiają systemy rowerów publicznych. Logiczne jednak byłoby połączenie stacji dla tych rowerów odpowiednimi trasami (taki warunek stawiają niektórzy operatorzy).

Podobnego zdania jest Tomasz Tosza z MZDiM, który napisał:

Rowery miejskie w wielu samorządach są traktowane przez władze jako listek figowy, który przykrywa to, że mają one na temat ruchu rowerowego zdanie słabe. Powstają więc systemy wypożyczalni rowerów bez infrastruktury po której te rowery miałyby jeździć. Burmistrz kupuje kilkadziesiąt rowerów i rzuca niczym ochłap – macie, teraz zobaczcie jacy jesteśmy nowocześni. Nie tędy droga. Droga jest po drodze dla rowerów. Rower publiczny ma sens gdy istnieje choć szkielet.

Przyjrzymy się więc temu, czy w Jaworznie można bezpiecznie przemieszczać się na rowerze jeśli nie po całym mieście, to przynajmniej między rozmieszczonymi w zaledwie ponad 20 punktach stacjami roweru publicznego. Dla porównania: w Jaworznie jest obecnie ok. 10 razy więcej przystanków autobusowych, a przecież jeśli rower publiczny ma być realną alternatywą dla komunikacji miejskiej, to jego stacje docelowo również powinny być zlokalizowane na tyle gęsto, aby odległość dojścia pieszo była akceptowalna. Czytaj dalej Rowerowa rewolucja – połączenia między stacjami Jawelo

Rowerowa rewolucja – wnioski pokontrolne

 

Jaworzno, 28.09.2018

Do: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

Wnoszę o:

List otwarty do Prezydenta Pawła Silberta i Stowarzyszenia „Jaworzno Moje Miasto” w sprawie budowy dróg rowerowych

Listu otwarty został opublikowany na portalu jaw.pl, a jego streszczenie zostało zamieszczone w gazecie „Co Tydzień”.

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni,

w czasach, kiedy na inwestycje drogowe były dostępne wielkie dofinansowania unijne, Jaworzno było liderem w ich pozyskiwaniu. Dzięki przeprowadzonym z wielką determinacją potężnym inwestycjom, w ciągu niewiele ponad 10 lat układ drogowy zmienił się nie do poznania. Choć jego przebudowa nie została jeszcze całkiem ukończona, to już teraz przyniosła wyraźne efekty – jakość życia mieszkańców poprawiła się, a nasze miasto stało się znane w całym kraju z tego, że liczba ofiar zdarzeń drogowych została zredukowana na znaczną skalę.

Składane najważniejsze obietnice wyborcze były wiarygodne, a wyborcy mogli Państwu zaufać. W rozliczeniu umowy wyborczej można było napisać: „Dotrzymaliśmy słowa. Zrobiliśmy więcej niż planowaliśmy – mamy nadzieję, że mieszkańcy Jaworzna są z tego równie dumni jak my”.

Jednak od czasu wyborów w 2010 r. to się zmieniło. Mieszkańcy dwukrotnie głosowali na Państwa z nadzieją, że po dziesiątkach lat ignorowania komunikacji rowerowej, ten praktyczny i szybki w warunkach miejskich sposób przemieszczania się wreszcie będzie traktowany – jak zapewniano – jako „pełnoprawny środek do codziennego transportu”. Tak się jednak nie stało. Wprawdzie można by uznać za powód do zadowolenia sam fakt, że w ogóle coś pozytywnego mieście się dzieje w związku z rowerami, a nawet – inaczej niż było zazwyczaj w latach poprzednich – nie tylko przy okazji innych inwestycji. Właśnie te aspekty są bardzo nagłaśniane w mediach. Jednak te działania nie odpowiadają ani temu, co obiecywano, ani priorytetowym oczekiwaniom mieszkańców wynikającym z niezależnie przeprowadzonych badań i statystyk wykonanych na zlecenie Urzędu Miasta.

zpm4nnl
Rowery kojarzone są głównie z wielkimi miastami, takimi jak Amsterdam czy Kopenhaga – o nich mówi się najczęściej. Tymczasem np. w małym mieście Goes (cała gmina liczy ok. 37 tys. mieszkańców) na rowerze odbywa się ok. 50% podróży do 7,5 km. W efekcie miasto boryka się z problemem wolnych miejsc parkingowych dla rowerów – choć przecież zajmują one wielokrotnie mniej miejsca niż samochody. Źródło: Bicycle Dutch

Z pewnością w niektórych polskich miastach sytuacja pod tym względem wygląda gorzej. Trzeba też przyznać, że część rozwiązań, jakie powstaje, jest dobrej jakości (głównie dzięki mającej miejsce kilka lat temu współpracy z działającymi społecznie mieszkańcami). Mimo to, trudno pozytywnie ocenić całokształt polityki rowerowej miasta patrząc w dłuższej perspektywie czasowej – zarówno pod względem tego, jakie były ubiegłe lata, jak i tego, jak zapowiada się przyszłość.

Czytaj dalej List otwarty do Prezydenta Pawła Silberta i Stowarzyszenia „Jaworzno Moje Miasto” w sprawie budowy dróg rowerowych